Seminaras, skirtas „Veiksmo dienai” organizuoti

Rugsėjo 28 d. II g kl. gimnazistai Danielius Tamašauskas ir Dominykas Sargelis kartu su mokiniais iš Gelvonų gimnazijos ir L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos dalyvavo seminare Širvintų r. savivaldybėje. Seminarą vedė asociacijos „Pilietinių iniciatyvų centras“ direktorius Girvydas Duoblys ir jaunimo reikalų koordinatorė Gintarė Preikšaitienė.

Seminaro metu buvo aptarti „Veiksmo dienos” Širvintų r. savivaldybėje spalio 10 d. organizaciniai klausimai. Veiksmo dienoje dalyvaus po 2 komandos iš kiekvienos Širvintų r. gimnazijos. Mokiniai kurs projektus, daugiausiai balsų surinkusios projekto idėjos realizavimui Širvintų r. savivaldybė skirs finansavimą.

„Veiksmo dienos” tikslas – ugdyti mokinių sugebėjimus dalyvauti demokratinių sprendimų procesuose, daryti įtaką vietos valdžios sprendimams įvairiose jaunimui aktualiose srityse. Šių tikslų siekiama glaudžiai bendradarbiaujant ir ruošiant bendrus projektus bei juos vykdant kartu su savivaldybe.

Soc.padagogė Ieva.