STEAM – žingsnis į įtraukųjį mokymą(-si)

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija nuo šių mokslo metų dalyvauja tarptautiniame projekte STEAM – žingsnis į įtraukųjį mokymą (-si)”.

Projektas vyksta 2021-09-01 – 2022 -07-01 d.

Projekto tikslas – pagerinti užsienio kalbų žinias, įgyti ir tobulinti STEAM metodikos naudojimo kompetencijas, integruoti šį metodą į ugdymo turinį ir ugdyti mokinių suvokimą apie sąsajas tarp įvairių mokomųjų dalykų.

Visa projekto veikla yra finansuojama  Europos Komisijos „Erasmus+“ programos.

Europos Sąjungos vykdomų projektų veikla yra finansuojama  Europos Sąjungos ERASMUS+ programos.

STEAM modelio veiklų planas