Vertinimas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka. (Informacija atnaujinama)