Mokslo metų trukmė

2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:

8.1. pradinio ugdymo programa – 175 d.;

8.2. pagrindinio ugdymo programa (5–10 klasės ir I–II gimnazijos klasės): ugdymo proceso trukmė – 185 d.;

8.3. vidurinio ugdymo programa: III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.;