Ugdymo turinio atnaujinimas

Atnaujintų bendrųjų programų diegimas

UTA planas 2022-2024 m.m.. čia

Visa reikalinga informacija skelbiama čia.

Skaidrės, skirtos tėvams: t.ly/df5H

Atliktas projektinis tyrimas


Lapkričio 15 dieną Širvintų meno mokykla organizavo renginį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Priešmokyklinio ugdymo aktualijos ir inovacijos“. Tai ilgosios programos (40 val.) „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Iššūkiai ir geroji patirtis“ I modulis. Pranešimus aktualiais klausimais skaitė ir profesine patirtimi dalinosi gimnazijos pavaduotoja ugdymui A. Jurkevičienė. ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja V. Puzinienė,

——————————————————————————————

Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Asta ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vida dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ projekto kodas 09.2.1-ESFAV-726-03-0001 mokymuose priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir įstaigų vadovams. Dalyvavo mokymuose gegužės, birželio ir rugsėjo mėnesiais. Šį mėnesį (20, 21 ir 24 dienomis) dalyvauja 4 (paskutinėje) mokymų sesijoje ir pristato savo gimnazijos priešmokyklinio ugdymo planavimo gaires.


Informacija, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui.
✅Rekomendacijos (tame tarpe ir dėl 30% UT, įtraukiojo ugdymo): https://www.emokykla.lt/…/bendruju-programu-projektai
✅Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/…/1vNZ6…/edit…
✅Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA: https://www.youtube.com/playlist…

Viskas vienoje vietoje… 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI | S. NEIFACHAS

Kaip keisis priešmokyklinis ugdymas? Dr. Sergejus Neifachas – priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintojas bei lopšelio–darželio direktorius interviu metu pasakoja:

  • Kokių pokyčių sulauksime jau šių metų rudenį?
  • Kaip mokysis vaikai, ar naujovės nebus per sunkios?
  • Ar pedagogai bus pasiruošę pokyčiams?
  • Ką turėtų žinoti tėvai?

INTERVIU: https://youtu.be/ABwCITvU2II?t=18

———————————————————————

Nuo 2023-2024 m.m. pradžios startuos atnaujintos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Nuolat kintantis pasaulis, globalizacijos iššūkiai, pokyčiai darbo rinkoje, ugdymo varomąja jėga tampantis problemų sprendimas, atradimai, mokymasis tyrinėjant ir aktyvus mokinių dalyvavimas procese kelia naujus iššūkius ugdymo turiniui. Todėl, atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti interneto svetainėje www.emokykla.lt, mokykla2030.lt, https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdo tyrimą, skirtą pasirengti diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Tyrime dalyvauja 30 atrinktų šalies mokyklų, tarp kurių yra ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija. Mokyklose iki kitų metų balandžio bus analizuojama patirtis ir remiantis tyrimo duomenimis bus parengtos rekomendacijos mokytojams kaip įgyvendinti atnaujintas programas.

Atrinktų mokyklų komandos dalyvauja įvairiose teminėse dirbtuvėse bei diskusijose. Į jas įsitraukę apie 200 mokytojų modeliuos pamokų stebėsenos pavyzdžius pagal universalaus mokymosi dizaino principus, įgis gebėjimų identifikuoti kompetencijas ugdymo veiklose, reflektuos turimą ir įgytą patirtį, įgyvendinant kompetencijomis grįstą ugdymą, teiks pasiūlymus, kurie padėtų sėkmingai diegti atnaujintas bendrąsias programas.

Mūsų gimnazijos mokytojai ir vadovai dalyvauja projektų „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ bei „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ mokymuose. Gimnazijoje ugdymo turinio atnaujinimo  procesą inicijuoja Metodinė taryba kuri ir dalyvauja NŠA projekte.