Specialusis pedagogas

ŠIRVINTŲ RAJONO MUSNINKŲ ALFONSO PETRULIO GIMNAZIJA

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS RASOS KAZLAUSKIENĖS

DARBO GRAFIKAS

 Kontaktinės darbo valandosPietų pertrauka
Pirmadienis08.00 – 15.0512.15 – 12.40
Trečiadienis08.00 – 15.0512.15 – 12.40
Ketvirtadienis08.00 – 15.0512.15 – 12.40

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Kabineto Nr. 29

Tel.: 8(-382)  45228

El. paštas: rasakila38@gmail.com

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS PAGALBOS TEIKIMO UŽDAVINIAI:

  • Pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;
  • Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir ugdyti jų neišlavėjusias pažintines funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Patarti mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas;
  • Bendradarbiauti (konsultuoti, teikti rekomendacijas) su tėvais, švietimo pagalbos specialistais, sprendžiant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo (si) problemas.