Biblioteka

Pasitinkant šventišką Kovo 11-ąją –gimnazijos mokinių dailės darbai džiugina pasirinktais simboliais ir spalvomis. Darbų autoriai –  6 -12 kl. mokiniai:  Pijus Meidus ,  Pijus Petkevičius., Ignas Bareika, Augustas Jonaitis, Viltė Gumbrevičiūtė, Brigita Radžiūnaitė,  Danielius Tamašauskas.

Mokytoja Valentina

Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjome, yra mūsų.

Vadinam jį Lietuva ir norim,

kad šis žodis iš pasaulio kalbos, jo žemėlapių neišnyktų.

Rašom ir tariam jį kartu su kitais ne mažiau vertais,

garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, 

kad su pagarba mus ištartų.

/Justinas Marcinkevičius/

————————————————————

Ši spaudinių, poezijos ir kūrybinių darbų paroda „Lietuva, aš tavo laisvė” primena, kad užaugo ir subrendo karta, kuri prisimena 1991 metų sausį ir  bendromis Lietuvos žmonių pastangomis apgintą LAISVĘ. Gimnazijos mokinių darbai – piešiniai atspindi vienybę, drąsą, viltį dėl šalies ateities. Šie darbai kaip padėkos ir atminties saugojimo ženklas. 

 O Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į virtualią parodą, kurioje yra išsaugoti prieš 30 metų sukurti piešiniai. Verta atsiversti svetainės puslapį, surasti,  atpažinti savo ar draugų, kaimynų vaikiškus  piešinius, į kuriuos sudėti to meto jaunų žmonių jausmai.

Mokytoja Valentina

___________________________________________________________________

Virtualioje galerijoje – prieš 30 metų kurti piešiniai, vaizduojantys Sausio 13-ąją vaikų akimis
Minėdamas Sausio 13-osios trisdešimtmetį, Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švietimo bendruomenę prisiminti savo reikšmingą indėlį saugant šios istorinės dienos atmintį: vaikai anuomet į susidariusią padėtį ir įvykius reagavo jautriai, todėl mokyklose buvo rengiamos vilties ir tikėjimo pamokėlės. Per jas mokytojai aiškino, kas vyksta, ir atsakydavo į vaikus jaudinančius klausimus, ragino auklėtinius savo jausmus išreikšti piešiniais bei rašiniais.

Ši informacija kviečia atrasti ir savo, Širvintų  krašto,  buvusių mokinių piešinius. Pasidalinkime prisiminimais  šeimose apie sausio 13-osios istoriją.

Beveik 7 tūkstančius prieš 30 metų sukurtų piešinių, vaizduojančių sausio 13-ąją vaikų akimis, galima peržiūrėti virtualioje galerijoje:    

http://sausio13.lnm.lt/ 

(visi galerijoje esantys piešiniai suskirstyti pagal Lietuvos rajonus ir juose tuo metu veikusias mokyklas).

___________________________________________________________________

Pasidomėkime asmenybėmis ir jų veikla, Lietuvos kultūros, mokslo, politikos, visuomeniniais reiškiniais.

___________________________________________________________________

2020 m. lapkričio 9–15 dienomis rengiama kasmetinė Šiaurės šalių literatūros savaitė

Siūloma domėtis skaitymu jauniesiems ir vyresniesiems skaitytojams, o pateikta internetinė  nuoroda supažindins su knygomis ir jų tekstais: vaikams – Kristin Roskifte „Visi iki vieno“, taip pat rasite tekstus paaugliams ir jaunimui.

http://www.skaitymometai.lt/index.php?2771365201

___________________________________________________________________

Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašai

Knygų sąrašas 1-4 klasei

Knygų sąrašas 5-6 klasei

Knygų sąrašas 7-8 klasei

Knygų sąrašas 9-10 klasei


METŲ KNYGOS RINKIMAI 2020

METŲ KNYGOS RINKIMAI 2019

Ši akcija vyksta kasmet ir tapo  tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu nuo 2005 m., įtraukta į Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą. Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą,  pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius vaikų, paauglių, suaugusiųjų ir poezijos knygų kategorijose. Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos skelbiamos kiekvieną rudenį. Akcijai siūlomos knygos yra parašytos šiuolaikinių lietuvių autorių, išleistos nuo praėjusių metų rugsėjo 1 dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos. Skaitymo skatinimo programos 2019 m.lėšomis nupirkta knygų už 6098 eurus: vaikų knygų – 90 komplektų, paauglių – 80, prozos suaugusiesiems – 70, poezijos – 30.

Gimnazijos bibliotekoje naujumu kvepia paauglių skaitytojų kategorijai gautos knygos:

  • Ežerinytė Ilona. Skiriama Rivai. Vilnius: Dominicus Lituanus, 2018
  • Landsbergis Vytautas V. Žalčių karalienė. Vilnius: Dominicus Lituanus, 2019
  • Meškauskaitė Audronė, Venislovaitė Aurina, iliustr. Dagilė Inga. Istorijos skanėstai. Kaunas: Žalias kalnas, 2018
  • Zylė Kotryna. Sukeistas. Vilnius: Aukso žuvys, 2019

Balsavimas

Už labiausiai patikusią knygą balsuoti galima vienu iš būdų:

  • interneto svetainėje metuknyga.lt
    (iš vieno įrenginio balsuoti galima ne daugiau kaip 5 kartus)
  • elektroniniu paštu metuknyga@lrt.lt
  • paštu adresu „Metų knygos rinkimams“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, 01109 Vilnius 

Balsuoti galima iki 2020 m. vasario 14 d.

Daugiausia skaitytojų balsų surinkę knygų autoriai tradiciškai bus apdovanoti Vilniaus knygų mugėje 2020 metų vasario mėnesį

————————————————————-

MO muziejaus dovana

Gimnazijos biblioteka šį rudenį gavo MO muziejaus dovaną – keliolika šiuolaikinio meno knygų, albumų. Modernaus meno centro 2012-2015 metais išleistos knygos skirtos daugiausiai jaunajam skaitytojui. Tai serija „13“ – „13 menininkių, kurias dera žinoti“, „13 didžiųjų meno išradimų, kuriuos dera žinoti“, „13 paveikslų, kuriuos dera žinoti“, „13 modernių dailininkų, kuriuos dera žinoti“. Šiose knygose be įdomių iliustracijų bei trumpo teksto apie autorių ir kūrinį, yra laikmečio juosta, kurioje šalia meninio įvykio pateikta istorinė situacija, pasauliniai ir Lietuvos faktai, žodynėlis. Spalvingas pasakojimas „Ką mena širdis“ apie Meksikos menininkę Fridą Kahlo. Apimtimi turiningi XX a. II pusės  lietuvių tapybos, A. Šaltenio, K.   Dereškevičiaus tapybos  albumai ir kitos knygos.

Kviečiame domėtis menu ir knygomis gimnazijos bibliotekoje.

Valentina Brazaitienė

———————————————————————-

KAIŠIADORYS – MUSNINKAI – ČIOBIŠKIS

Projektas –  akcija „Kuriu tau, Lietuva“  jungia šešias švietimo – kultūros įstaigas abipus Neries. Iš Kaišiadorių ir Širvintų savivaldybių mokiniai ir jų įvairių dalykų mokytojai šiuo kūrybiniu projektu mini Lietuvos vardą ir puoselėja šiltus pilietinius jausmus tėvynei rašiniais, haiku , meniniais darbais. Iš viso sujungtų draugėn darbų yra daugiau 100 metrų. Musninkų –Čiobiškio kraštui atstovauja 35 jaunieji kūrėjai. Tai sudaro svarią kūrybinę dalį. Paroda yra mobili,  keliauja ypatingai – kraičio skrynioje. Šiuo metu vieši Musninkuose. Parodą galima apžiūrėti gimnazijos aktų salėje ir bibliotekoje iki 2019 m.  rugsėjo mėnesio vidurio.

                                                                      Dailės ir etikos mokytoja Valentina

————————————————————

Akcija „Atverk duris vasarai“

„mano vaikystė kaip paukštė be perstojo giedanti“-   rašo poetė Aldona Gustas

Ketvirtus metus mokyklos, bibliotekos, muziejai, kitos įstaigos kviečiamos atverti duris vasarą ir suteikti vaikams galimybes prasmingai leisti atostogas. Suaugusieji vasarą kviečiami tapti vaikų vadovais ir organizuoti edukacinius užsiėmimus: sporto varžybas, kūrybines dirbtuves, knygų skaitymo popietes bei kitas veiklas.

Mes tęsiame akcijos „Atverk duris vasarai 2019“ veiklą. Informaciją galima rasti adresu:

http://www.lmnsc.lt/vasara/.


Spaudinių parodos bibliotekoje

Paroda „Poetai dainiai – eilėraščiai, virtę dainomis“ Jausminga poezija jautriai paliečia gimtinės, gamtos ilgesį, žmonių artumo ir jausmų pilnatvę. Viename iš jų, poeto Petro Gaulės eilėraštyje „Myliu“ žodžiai skamba ir dainoje:

„Myliu, nes tu esi gimtinė –

Tu man pirma ir paskutinė“

Maironis, Antanas Strazdas,  Paulius Širvys, Salomėja Nėris,  Petras Gaulė, Sigitas Geda, Justinas Marcinkevičius, Bernardas Brazdžionis, Marcelijus Martinaitis ir kiti lietuvių poetai parašė eiles, kurios vėliau virto dainomis. Tad skaitant daugybę lyrinių poetinių, ritmiškai sukurtų kūrinių, norisi niūniuoti melodiją. Taip pajausti bendrą poetų ir kompozitorių kūrybą. Skaitykime poetinius kūrinius ir kurkime, improvizuokime jiems melodiją.

Paroda „2019 –ieji- pasaulio lietuvių metai“

„Dar ne vienas grįš iš kelio

Ir ieškos patamsy durų,

Dar ne vienas šitoj žemėj

Namuose ieškos namų…“ 

Tokiais poeto M. Martinaičio žodžiais kviečiame apžiūrėti spaudinių parodą, skirtą paminėti pasaulio lietuvių metus. Visuose pasaulio kontinentuose gyvenančius mūsų tautiečius vienija tautos tapatumo bruožai – kalba, papročiai, kūryba, prasminga darbinė, savanorystės veikla. Į spaudinių parodą ( ji nuolat papildoma) atrinkome mūsų kraštiečių gyvenimo istorijas, kūrybą. Tai iš Musninkų krašto kilusių seserų Marijos ir Irenos Margaritos  Bareikaičių likimas. Apie ženklų kūrybinį pėdsaką palikusį rašytoją impresionistą Igną Šeinių ir jo šeimą, Vasario 16-osios signatarą kunigą Alfonsą Petrulį, publicistą kultūrologą Vytautą Alekną, šviesuolį Kazimierą Skebėrą, rašytojus Juozą Krūminą, Liudviką Oškinį, Petrą Naraškevičių, Viktorą Brazauską, Teodorą Četrauską ir kitus Širvintų krašto žmones. O ir visos Lietuvos šviesuolius atminkime, savo veikla garsinusius šalį – Donelaitį, Mažvydą, Vydūną, lakūnus Darių ir Girėną…  

Paroda „2019 –ieji- vietovardžių metai“ supažindina su mūsų kraštu – Širvintomis, Gelvonais, Čiobiškiu, Musninkais, Kernave, bei su kaimyninėmis Ukmergės, Trakų, Kaišiadorių rajonų vietovėmis. Spaudinių parodoje įvairių vietovių legendos ir padavimai, poetų apdainuoti Kernavės piliakalniai, kraštiečių rašytojų P.Naraškevičiaus ir L. Oškinio miniatiūrose ir esė jautria prisiminimų gija paliesti mūsų kaimai, vienkiemiai, žmonių gyvenimai, jų išmintys. Taip pat galime rasti keliolikos Musninkų krašto jau išnykusių kaimų pavadinimus, kuriuos surinko kraštotyrininkė Filomena Vaicekauskienė. Žodynai pamokys teisingai ištarti vietovardžius. Ši paroda tęstinė, ilgalaikė ir pildoma kaskart naujai.

„Mokinių dailyraščio darbų paroda“ – pirmų- dešimtų klasių mokinių dailyraščiu rašyta Juozo Tumo – Vaižganto romano „Pragiedruliai“ ištrauka. Skaitmeniniame ir technologijų amžiuje dailiai ranka rašyti tekstą yra svarbu, kad neprarastume įskaitomo, suprantamo ir  estetiško rašymo įgūdžių. Dailyraštis skirtas paminėti 2019- uosius , kaip klasiko rašytojo Vaižganto metus. Jaunesniųjų klasių mokiniai rašė tik keletą ištraukos sakinių, o vyresnieji ir vyriausieji – apie puslapį. Visi stengėsi labai atidžiai dėlioti raides, kad kuo gražiau sugultų į baltus sąsiuvinio lapus sakiniai, pasakojantys apie lietuvio potyrius, stebint gamtą. 

                                                                                    Valentina Brazaitienė

——————————————————-

Metų knygos paaugliams 2018 

    

Knygų citatos

„Metų knygos rinkimai 2018“

Kviečiame rinkti Metų knygas visose kategorijose: vaikų ir paauglių, suaugusiųjų: prozos, poezijos, publicistikos

–       biblioteka organizuoja akciją, siekdama populiarinti naujausią lietuvių autorių grožinę literatūrą,
–       skaitymu skatina mokyklos narių bendradarbiavimą,
–       gimnazijos bibliotekos fondą norime papildyti naujomis paaugliams skirtomis knygomis

Už labiausiai patikusią knygą visose kategorijose galima balsuoti iki 2019 metų vasario 17 d. interneto svetainėse metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt ir lrt.lt; elektroniniu paštu metuknyga@lrt.lt arba paštu: „Metų knygos rinkimams“, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, 01504 Vilnius.

Daugiausia skaitytojų balsų surinkę knygų autoriai tradiciškai bus apdovanoti Vilniaus knygų mugėje 2019 metų vasario mėnesį.


SUGRĮŽIMAI

Indgrida Paciūnaitė 2014 m. baigusi Musninkų Alfonso Petrulio gimnaziją ir vėliau pasirinkusi mokytis interjero dizaino studijų programą Vilniaus dizaino kolegijoje, kartu su bendraautore Fauste Matijošiūte baigiamajam  diplominiam darbui pasirinko integruotą Užupio menų inkubatoriaus interjero projektą (vad. V. Ūsas ,2016- 2017 m.m.). Darbą Ingrida eksponuoja parodoje mokykloje siekdama perteikti dizainerio veiklos procesą, ką ir kaip tenka dirbti pasitelkus  technologijas ir siekiant kuo geriau vizualiai perteikti kūrybinį sumanymą.

Šiuo metu Ingrida sėkmingai dirba architektų įmonėj „ARCH ARTE“ ir nesigaili pasirinkusi interjero dizaino kryptį, nes yra meniškos prigimties, kartu reikli, atsakinga ir turinti gražių kūrybinių sumanymų.

Metų knyga 2017

Geriausių per pastaruosius metus išleistų lietuvių autorių knygų penketukai vaikams, paaugliams ir suaugusiems – tai prozos ir poezijos knygos, preteanduojančios tapti 2017 metų knyga.
Daugiau apie akciją ir metų knygas, skaitymą ir balsavimą  galite rasti adresu:

http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt

Kviečiame skaityti ir vertinti.

2017 metų ruduo

* * *

   Gimnazijos biblioteka už 2017 m . LXVI abiturientų laidos dovanotus Knygos.lt kuponus įsigijo 6 leidinius trims skirtingoms skaitytojų amžiaus grupėms. Tai literatūros kūriniai  pagal atnaujintą literatūrinio ugdymo turinio programą. 5- 6 klasių mokiniams skirtos knygos – Skučaitė R. Žaidžiu lietuvišku žodžiu , Di Kamilo K. Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė. 7-8 klasėms skirtos  – Šepetys R. Tarp pilkų debesų , Gary R. Aušros pažadai. 9-10 klasėms  – Šlepikas A. Mano vardas Marytė, Haddon M. Tas keistas nutikimas šuniui naktį.

 Dėkojame jauniems žmonėms už gerą iniciatyvą dovanoti bibliotekai ir jos skaitytojams knygas.

 * * *

   Jono Biliūno, Kazio Sajos, Vytauto Račicko, Astridos Lindgren, Žiulio Verno ir kitų lietuvių bei užsienio autorių kūriniais pasipildė bibliotekos fondai. Dažniausiai tai grožinė programinė literatūra – vaikams ir paaugliams skirtos knygos. Gimnazijos bibliotekos darbuotojos džiaugiasi sesių, jaunųjų skaitytojų, Emos, Nojos, Gertrūdos  Žukauskaičių ir jų mamos Marijos apsilankymais bibliotekoje, knygų skaitymu ir  aptarimu. Pastebėjusios, kad biblioteka stokoja programinių kūrinių, dalijasi su kitais, dovanodamos perskaitytas asmeninės bibliotekos knygas.Šeima jau padovanojo apie pusšimtį knygų. Vertiname tokį gražų poelgį ir sakome ačiū už tai. 

* * *

   Šį rudenį tradiciškai bibliotekos palangėj, matomoj vietoj, jaukiai įsikurė labdaros ir paramos fondo “Švieskime vaikus” naujų dovanotų knygų vaikams paroda. Jos patrauklios savo turiniu, išvaizdžios spalvingomis iliustracijomis, formatu.Tai lietuvių autorių pasakų, pasakojimų, eilėraščių knygos vaikams. Malonu, kad trys šio fondo knygos dalyvauja Metų knygos 2017 rinkimuose kaip ekspertų pripažintos geriausios  vaikų skaitytojų kategorijai skirtos knygos .Tai – Unos Rebekos “Aš esu Tomas seklys”, Gunos Gajos “Brolis , kurio man nereikėjo” ir Ilonos Ežerinytės “Šunojaus diena”. Šias knygas galime vertinti paskelbtoje metų knygos rinkimų akcijoje. Malonu, kad galime bibliotekoje skaityti ir fondo 2015 – 2017m. išleistas žurmalistės, rašytojos Gintarės Adomaitytės  knygas  – ”Žaliojo namo paslaptis”, “Vėjų miesto pasakos”, “Debesėlis ieško vardo ir kitos pasakos”, o su pačia kūrėja jaunieji skaitytojai susitiks greitu laiku – lapkričio vidury, kai šiais metais autorė, švenčianti jubiliejų, lankysis gimnazijoje ir betarpiškai kalbės apie kūrybą, knygas, skaitymą ir viską, ko smalsausime.