Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 metai

I ketvirtis

2 forma Darželių aplinkos lėšos

2 forma Darželių mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

2 forma Gimnazijos aplinkos lėšos

2 forma Gimnazijos išlaidos iš pajamų

2 forma Gimnazijos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

2 forma Išlaidos iš pajamų už IT nuomą

2 forma Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

2 forma Nemokamas maitinimas

2 forma Prisidėjimas prie fotovoltinės elektrinės įrengimo

2 forma Vaikų darželių išlaidos iš pajamų

Aišk. raštas biudžeto vykd. 2023 I ketv.

II ketvirtis

II ketvičio biudžeto vykdymo ataskaitos

III ketvirtis

III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

IV ketvirtis

IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos