2022 metai

Finansinės ataskaitos

2022 m. aiškinamasis raštas

Metinė atskaitomybė

I ketvirtis

aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

Finansavimo sumų pokytis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų pokytis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Darželių aplinkos lėšos

Darželių mokymo lėšos

Darželių pajamų lėšos

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos pajamų lėšos

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokyklos ugdymo lėšos

Nemokamas maitinimas

Nuoma

II ketvirtis

Darželių aplinkos lėšos

Darželių mokymo lėšos

Darželio spec. lėšos

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos mokymo lėšos

Gimnazijos spec.lėšos

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Nemokamas maitinimas

Nuoma

Ukrainos vaikų ugdymas

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Darželių aplinkos lėšos

Darželių mokymo lėšos

Dar+eli+ pajamos

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos mokymo lėšos

Gimnazijos pajamų lėšos

IT nuomos pajamos

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Nemokamas maitinimas (su ukrainiečiais)

Tinklo stiprinimo skatinimas

Ukrainos vaikų mokymas

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas.

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos pajamų lėšos

Gimnazijos ugdymo lėšos

IT nuoma

Karjeros specialisto etatas

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvų skatinimas

Nemokamas maitinimas

Prisidėjimas prie fotovoltinės elektrinės įrengimo

Ukrainos vaikų ugdymas ir paveėžjimas

Vaikų darželių aplinkos lėšos

Vaikų darželių pajamų lėšos

Vaikų darželio mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti