2019 metai

Finansinė ataskaitos

I ketvirtis

2019 I ketv. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis

II ketvirtis

2019 II ketv. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita II ktv.

Veiklos rez. ataskaita II ketv.

III ketvirtis

2019 III ketv. aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita III ktv.

Veiklos rez. ataskaita III ketv.

Metinės ataskaitos

2019 m. aiškinamasis raštas

2019 metų finansinė atskaitomybė

Biudžeto vykdymo ataskaitos

I ketvirtis

1 forma – (darž) I k.

1 forma – (mok) I k.

Aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo

Darželių aplinkos lėšos

Gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Gimnazijos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

Išlaidos už įsigytus produktu

kred 4.xlsx I ketv

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokyklos aplinkos lėšos (iš nepanaudotų lėšų)

Mokyklos aplinkos lėšos

Mokinių lengvatinis pavežėjimas

Vaikų darželių išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Vaikų darželių mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

II ketvirtis

1 forma – (darž) II k.

1 forma – (mok) II k.

Aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo

Darželių aplinkos lėšos

Darželių išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Darželių ugdymo lėšos

Gimnazijos aplinkos lėšos (iš nepanaudotų lėšų)

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Gimnazijos ugdymo lėšos

Išlaidos už įsigytus produktus

Kred 4 II ketv

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokinių lengvatinis pavežėjimas

III ketvirtis

1 forma – nauja (darž) III k.

1 forma – nauja (mok) III k.

Aiškinamasis raštas

Darželių aplinkos lėšos

Darželių išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Darželių ugdymo lėšos

Gimnazijos aplinkos lėšos (iš nepanaudotų Lėšų)

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Gimnazijos ugdymo lėšos

Išlaidos už įsigytus produktus

Kred 4 III ketv

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokinių lengvatinis pavežėjimas

IV ketvirtis

1 forma – (darž) IV k.

1 forma – (mok) IV k.

Aiškinamasis raštas

Darželių aplinkos lėšos

Darželių išlaidos išbiudžetinių įstaigų pajamų

Darželių ugdymo lėšos

Gimnazijos aplinkos lėšos (iš nepanaudotų lėšų)

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Gimnazijos ugdymo lėšos

Išlaidos už įsigytus produktus

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Mokinių lengvatinis pavežėjimas