Pedagogai

Ališauskienė Rita – ikimokyklinis ugdymas

Aniūkštienė Jūratė – muzika, meninis ugdymas

Aukštuolienė Aldona – ikimokyklinis ugdymas

Balandienė Daiva – fizinis ugdymas, šokis

Bartusevičienė Agnė – pradinis ugdymas, 1b kl. vadovė

Ba6katovas Andrius – mokytojo padėjėjas

Blusevičienė Danguolė – pradinis ugdymas, 2b kl. vadovė

Bžozinskienė Sigutė – pradinis ugdymas, 4 kl. vadovė

Čižienė Diana – ikimokyklinis ugdymas

Damalakienė Dalia – matematika, soc. pedagogė

Dambrauskienė Gaiva – pradinis ugdymas, 3 kl. vadovė

Dikčienė Eglė – lietuvių kalba, dorinis ugdymas (etika), IIIg kl. vadovė

Gatelienė Kristina – IT, informatika, matematika, 6 kl. vadovė

Gediminskienė Virginija – ikimokyklinis ugdymas

Gelažauskienė Violeta – mokytojo padėjėja

Janušauskienė Audronė – rusų kalba

Junienė Regina – ikimokyklinis ugdymas

Jurkevičienė Asta – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kazlauskienė Rasa – specialioji pedagogė

Lučiūnienė Daiva – chemija, fizika, ugdymas karjerai

Mačiulienė Eglė – dailė

Mačiulienė Jūratė – dorinis ugdymas (tikyba)

Mažulienė Marija – technologijos

Narbutaitytė Dana – istorija, pilietinis ugdymas, VIg kl. vadovė

Palionienė Zinaida – lietuvių kalba, dorinis ugdymas (etika), Ig kl. vadovė

Paulauskienė Renata – ikimokyklinis ugdymas

Povilaitienė Kristina – anglų kalba, matematika, 8 kl. vadovė

Puzinienė Vida – priešmokyklinis ugdymas

Romanovskytė Inga – geografija, gamta, žmogaus sauga, vokiečių k., 5 kl. vadovė

Savičienė Vaida – pradinis ugdymas, 2a kl. vadovė

Stankevičius Kęstutis – technologijos

Trakimavičienė Elzė – pradinis ugdymas, 1a kl. auklėtoja

Umbražiūnienė Jurga – ikimokyklinis ugdymas

Urbanavičienė Aušra – biologija, rusų kalba

Urbonavičienė Snieguolė – lietuvių kalba, IIg kl. vadovė, logopedė

Vaškūnienė Stasė – fizika

Verseckienė Vaida– socialinė pedagogė

Voverienė Vita – anglų kalba, 7 kl. vadovė

Žičkienė Dalia – psichologė