Apie mus

Istorija
 

1780 metais įsteigta parapijinė mokykla, 1948 – progimnazija, 1952 – vidurinė mokykla, 2010 – akredituota vidurinio ugdymo programa, suteiktas gimnazijos statusas ir vasario 16-osiso Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro, kunigo Alfonso Petrulio vardas.  Ant kuklaus kunigo A. Petrulio kapo Musninkų bažnyčios šventoriuje moksleiviai nepamiršta atnešti gėlių.

Šiandiena

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Gimnaziją su Kernavės, Vileikiškių, Musninkų, Čiobiškio ikimokyklinio ugdymo ir Čiobiškio pagrindinio ugdymo skyriais lanko mokiniai iš šešių Širvintų rajono seniūnijų: Musninkų, Čiobiškio, Bartkuškio, Jauniūnų, Širvintų, Kernavės.