2021 metai

Finansinė ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

II ketvirtis

2021 II ketv. aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

I ketvirtis

2021 I ketv. aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos ir jų pokytis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitos

IV ketvirtis

COVID-19 ligos prevencijai

Darželių aplinkos lėšos

Darželių išlaidos iš pajamų

Darželių mokymo lėšos

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos išlaidos iš pajamų

Gimnazijos mokymo lėšos

IT nuoma

Konsultacijos abiturientams

Konsultacijos mokymosi praradimams kompensuoti

Konsultacijos patiriantiems mokymosi sunkumų

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokytojo padėjėjo pareigybės steigimas

Mokytojų skaičiaus optimizavimui

Nemokamas maitinimas

II ketvirtis

Aisk.rastas biudzeto vykd.2021 II ketv.

Biudzeto pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr. 1

II ketvirtis 2021

COVID-19 prevencijai

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

Išlaidoms už įsigytus maisto produktus Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje

Išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio turto nuomą

Konsultacijos mokiniams, pasirinkusiems laikyti brandos egzaminus

Konsultacijos mokiniams, patiriantiems sunkumų

Lėšos mokytojų skaičiaus optimizavimui

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokėtinos sumos II ketv

Naujos mokytojo pareigybei įsteigti

Vaikų darželių aplinkos lėšos

Vaikų darželių išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Vaikų darželių mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

I ketvirtis

BĮ pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr. 1 I ketvirtis 2021

Mokėtinos sumos

2021 I ketv. aiškinamasis raštas

Aisk.rastas biudžeto vykd.2021 I ketv.

Darželių išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Finansavimo sumos ir jų pokytis

Finansinės būklės ataskaita

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Gimnazijos mokymo lėšos

Išlaidoms už įsigytus maisto produktus

Išlaidos iš pajamų už IT nuomą

Konsultacijos mokiniams

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Vaikų darželių aplinkos lėšos

Vaikų darželių mokymo lėšos

Veiklos rezultatų ataskaita