Socialinis pedagogas

ŠIRVINTŲ RAJONO MUSNINKŲ ALFONSO PETRULIO GIMNAZIJA

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VAIDOS VERSECKIENĖS

DARBO GRAFIKAS

 Kontaktinės darbo valandosPietų pertrauka
Pirmadienis07.30 – 14.0012.00 – 12.30
Antradienis10.00 – 16.0012.00 – 12.30
Trečiadienis
Ketvirtadienis10.00 – 16.0012.00 – 12.30
Penktadienis07.30 – 13.0011.30 – 12.00

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Kabineto Nr.: 25

Tel. Nr.: +370 600 68941

El. paštas: v.bareckaite@gmail.com

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO UŽDAVINIAI:

  • Padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi, mokymosi aplinkoje;
  • Ugdyti vaikų ir mokinių socialinius įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
  • Tarpininkauti ir padėtišalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
  • Padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius vaikus ir mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.