Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme

PROJEKTAS „BENDROJO UGDYMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO MODELIŲ SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYME“  09.2.1-ESFA-V-726-04-0001

Gimnazija dalyvauja projekto 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas”

Projekto komanda: Palmira Kvietkauskienė – gimnazijos direktorė, Asta Jurkevičienė – pavaduotoja ugdymui, mokytojai – Vita Voverienė, Kristina Gatelienė, Zinaida Palionienė.

Projekto konsultantė Edita Usonienė – Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Projekto metu bendradarbiaujant su konsultantais, ekspertais, projekto metodininkais ir tyrėjais,  sukurtas ir 7 klasėje išbandytas ugdymo modelis, kuris, tikėtina, gerina mokinių pasiekimus.

Šiuo metu vyksta mokymai mokyklos bendruomenės nariams.

Projekto aprašymas