Mokinių taryba

PIRMININKAS – Adrijus Markevičius IVg

SEKRETORĖ – Julija Daujotaitė IVg

NARIAI: Nidas Buldakovas 8, Gustas Dabužinskas 7, Liepa Gumbrevičiūtė Ig, Rugilė Kazlauskaitė 7, Arestidė Šmičkutė 7.

MOKINIŲ TARYBOS UŽDAVINIAI:

  • skatinti mokinių įsitraukimą į Gimnazijos veiklos organizavimo procesus;
  • organizuoti Gimnazijos mokinių poreikius atitinkančius renginius mokykloje;
  • bendradarbiauti su kitomis Širvintų rajono, Lietuvos bei užsienio mokyklomis, įstaigomis, organizacijomis;
  • bendradarbiaujant su Gimnazijos taryba bei administracija, skatinti nuolatinį mokyklos progresą, teikti siūlymus ugdymo procesui tobulinti;
  • savo vykdoma veikla ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės vertybes;
  • Deleguoti narius į gimnazijos mokinių tarybą, Širvintų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, Lietuvos moksleivių sąjungą.

2023-10-23 Adrijus Markevičius išrinktas į Širvintų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą.

Plačiau: https://www.sirvintos.lt/lt/veiklos-sritys/jaunimas/jaunimo-reikalu-taryba/2669

2023-10-27 Adrijus Markevičius dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės  Jaunimo reikalų tarybos susitikime su rajono mere Živile Pinskuviene, Administracijos direktore Ingrida Baltušyte, vicemere Laima Versekėnaite, Administracijos direktorės pavaduotoja Dovile Audėjute, Tarybos nariais ir atstovais iš kitų organizacijų.

Plačiau: https://www.facebook.com/MereZivile/posts/pfbid0jtWemswbh9DvPydDFoCUu2R35YciVUgUmL8AxN1VWQFjxK5vFcs7uTSqZn8R8PQMl