2020 metai

Finansinė ataskaitos

I ketvirtis

2020 I ketv. aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

2020 II ketv. aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų pagal šaltinį II ketv.

Finansinės būklės ataskaita II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita II ketv.

III ketvirtis

2020 III ketv. aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2020 III

Veiklos rezultatų atatskaita 2020-III

Metinė

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitos

IV ketvirtis

2020 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BĮ pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr. 1 IV ketvirtis

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Gimnazijos mokymo lėšos ugdymo reikmėms

Išlaidoms už įsigytus produktus

Išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą

Koronoviruso infekcijos (COVID-19 ligos) prevencijai

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokėtinos sumos IV ketvirtis

Mokinių lengvatinis pavežėjimas

Vaikų darželio aplinkos lėšos

Vaikų darželio išlaidos iš biudžetinių įstaigų

Vaikų darželio mokymo lėšos ugdymo reikmėms

III ketvirtis

2020 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

COVID-19 prevencijai

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Gimnazijos mokymo lėšos

Išlaidos iš pajamų už IT nuomą

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokėtinos sumos III ketvirtis

Mokinių pavežėjimas

Nemokamas maitinimas

Vaikų darželių aplinkos lėšos

Vaikų darželių išlaidos iš biudetinių įstaigų pajamų

Vaikų darželių mokymo lėšos

II ketvirtis

2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BĮ pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr. 1 II ketvirtis

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Gimnazijos lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

Išlaidoms už įsigytus maisto produktus

IT nuoma

Lengvatinis mokinių pavežėjimas

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokėtinos sumos II ketvirtis

Vaikų darželių aplinkos lėšos

Vaikų darželių išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Vaikų darželių lėšos ugdymo reikmėms

I ketvirtis

Aisk.rastas biudžeto vykd.2020 I ketv.

BĮ pajamų įmokų į biudžetą Forma Nr. 1 I ketvirtis

Darželių aplinkos lėšos

Gimnazijos aplinkos lėšos

Gimnazijos lėšos iš biudžetinių įsatigų pajamų

Gimnazijos ugdymo lėšos

Išlaidos iš pajamų už IT nuomą

Išlaidos už įsigytus maisto produktus

Lengvatinis mokinių pavežėjimas

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

Mokėtinos sumos I ketvirtis

Vaikų darželių lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Vaikų darželių ugdymo lėšos