Išrinkti tėvų atstovai į Gimnazijos Tarybą

Lapkričio 14 d. buvo išdalinti 208 balsavimo biuleteniai. Lapkričio 16 d. rinkimų komisija gavo 168 užklijuotus vokus su užpildytais balsavimo biuleteniais. Rasti 4 sugadinti biuleteniai. Buvo prašyta balsuoti už 3 kandidatus, tačiau buvo rasta biuletenių, kuriuose žymėti 2 arba 1 kandidatai.

Rinkimų rezultatai:

Dabužinskienė Vaiva – 58 balsai

Drazdauskienė Daiva – 83 balsai.

Kazlauskas Aidas – 125 balsai.

Pumputienė Ieva – 47 balsai.

Tuškevičienė Neringa – 67 balsai.

Zaveckienė Kristina – 54 balsai.

Gimnazijos Taryboje tėvų interesus atstovaus Kazlauskas Aidas, Drazdauskienė Daiva ir Tuškevičienė Neringa.

Balsų skaičiavimo komisija.