GIMNAZIJOS TARYBOS RINKIMAI

Pagal naujus gimnazijos nuostatus, Gimnazijos Tarybą sudaro 3 tėvų atstovai, 3 mokinių atstovai, 3 mokytojų atstovai, 3 seniūnijų (Musninkų, Kernavės, Čiobiškio) atstovai.

Tėvų atstovai renkami slaptu balsavimu. Rinkimuose turi dalyvauti 50 procentų visų tėvų. Tėvams išdalinti balsavimo biuleteniai su kandidatų pavardėmis ir trumpais aprašymais.

Kandidatų sąrašas:

  1. Dabužinskienė Vaiva – pasiūlyta visuotinio tėvų susirinkimo metu;
  2. Drazdauskienė Daiva – pasiūlyta visuotinio tėvų susirinkimo metu;
  3. Kazlauskas Aidas – išsikėlė kandidatūrą pats;
  4. Pumputienė Ieva – pasiūlyta visuotinio tėvų susirinkimo metu;
  5. Tuškevičienė Neringa – išsikėlė kandidatūrą pati;
  6. Zaveckienė Kristina –pasiūlyta visuotinio tėvų susirinkimo metu.

Lapkričio 16 d. 14 val. bus skaičiuojami balsavimo rezultatai.

Balsų skaičiavimo komisija:

  1. Dilytė Marija – komisijos pirmininkė, mama;
  2. Kerevičius Rėjus – narys, Mokinių tarybos atstovas;
  3. Kristina Gatelienė – narė, mokytoja.

Mokinių atstovai – 3 mokiniai, surinkę daugiausia balsų Mokinių tarybos rinkimuose. Šiais metais tai Dovaldas Aniūkštis, Miglė Stuklinskaitė ir Rėjus Kerevičius.

Mokytojų atstovai renkami Mokytojų tarybos posėdyje. Šiais metais tai Vida Puzinienė, Valerija Vansevičienė ir Kristina Gatelienė.