Jurkūnų šeimos labdaros ir paramos fondas

Fondo tikslas – finansiškai paremti jaunuolius,  studijuojančius Lietuvos aukštosiose mokyklose ir baigusius Musninkų Alfonso Petrulio gimnaziją.

Fondo valdyba:

    Vladas Trakimavičius – pirmininkas,

    Dalia Damalakienė – sekretorė,

    Rimantas Veikša – narys.

Fondo valdyba skiria stipendijas remdamasi fondo įstatais. Yra skiriamos stipendijos:

vardinė – 1000 dolerių,

trys paprastos – 500 dolerių.