Brandos atestatų teikimo šventė

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 2024 metų abiturientų

Brandos atestatų įteikimo šventė

vyks liepos 19 d. (penktadienį).

18.00 val. – šv. Mišios Musninkų Švč. Trejybės bažnyčioje.

19.00 val. – Brandos atestatų įteikimas gimnazijos kiemelyje.