Veiksmingo mokymo(si) paieška

Šiandien gimnazija ir VU filosofijos fakulteto atstovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį vykdant mokslinį tyrimą Veiksmingo mokymo(si) paieška: DoIT2”, įgyvendinamą pagal projektą Veiksmingo mokymo(si) paieška: kliūčių mokytis matematikos psichologinio mechanizmo analizė. Tyrimas yra tęstinis, jame dalyvaus 2023-2024 m. m. Ig (9) klasės mokiniai. Pasibaigus tęstiniam tyrimui gimnazijos administracijai bus perduota tyrimo ataskaita, atskleidžianti mokinių įsitikinimų apie matematikos mokymąsi lyginant su kitų tyrime dalyvaujančių mokyklų mokinių įsitikinimais. Taip pat bus teikiamos praktinės rekomendacijos, kaip stiprinti I-II klasių mokinių motyvaciją mokytis matematikos.