Projektas „Plastic Pirates – Go Europe“

Spalio mėnesį 8 klasės ir III gimnazijos klasės mokiniai dalyvavo  projekte „Plastic Pirates –Go Europe“

Tai europinis projektas, kurio metu klasės ir jaunimo grupės iš įvairių upių ir upelių renka plastiko mėginius ir registruoja rezultatus. Tada surinktus duomenis vertina mokslininkai. Taip jaunieji Europos piliečiai reikšmingai  prisideda prie mokslinių Europos upių būklės, plastiko taršos ir galimų taršos šaltinių tyrimų.

Šio projekto tikslas

– stiprinti mokslinį bendradarbiavimą Europoje, skatinti piliečių įsitraukimą į mokslinę veiklą, ugdyti gamtamokslinį sąmoningumą ir mažinti poveikį aplinkai.

Projekte dalyvauja jaunimas iš Portugalijos, Slovėnijos, Latvijos, Vokietijos.

Mūsų gimnazijos mokiniai  tyrinėjo Musės pakrantes ir vandenį ties Čiobiškiu ir Lapelėmis. Projekto metu  mokiniai rinko mėginius, juos registravo ir duomenis išsiuntė  mokslininkams.

Mokiniams padėjo mokytojos Aušra Urbanavičienė ir Daiva Lučiūnienė.