Projektas „Plastic Pirates – Go Europe“

Spalio mėnesį 8 klasės ir III gimnazijos klasės mokiniai dalyvavo  projekte „Plastic Pirates –Go Europe“

Tai europinis projektas, kurio metu klasės ir jaunimo grupės iš įvairių upių ir upelių renka plastiko mėginius ir registruoja rezultatus. Tada surinktus duomenis vertina mokslininkai. Taip jaunieji Europos piliečiai reikšmingai  prisideda prie mokslinių Europos upių būklės, plastiko taršos ir galimų taršos šaltinių tyrimų. Toliau skaityti „Projektas „Plastic Pirates – Go Europe“”