Gimnazistų susitikimas su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios salėje

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 11 mokinių ir istorijos mokytoja D. Narbutaitytė kovo 3 d., penktadienį, dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų susitikime su jaunuomene. Šis susitikimas vyko Vilniuje, istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje, kurioje buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Susitikime dalyvavo daugiau nei 30 Lietuvos gimnazijų atstovai (460 mokinių ir mokytojų). Sveikinimo žodį tarė Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Nepriklausomybės Akto signatarai ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nariai kalbėjo šiomis temomis: Mečys Laurinkus – „Sąjūdis – Lietuvos Nepriklausomybės šauklys“, Saulius Pečeliūnas – „Šalies gynybos sistemos kūrimas“; Irena Andrukaitienė – „Švietimo sistemos kūrimas“; Birutė Valionytė – „Aplinkos apsaugos sistemos kūrimas; Aleksandras Algirdas Abišala – „Ūkio reforma“; Gediminas Šerkšnys – „Lietuvos Respublikos Konstitucijos parengimas ir priėmimas“; Jonas Prapiestis – „Teisinės sistemos kūrimas“. Renginį vedė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė B. Valionytė ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo kanclerė I. Andrukaitienė.

Visi signatarai linkėjo pasitikėti savo tėvyne ir pateisinti pasitikėjimą, nes laisvė – viena iš svarbiausių vertybių kiekvieno žmogaus gyvenime, kuri buvo iškovota. Bet laisvę reikia ne tik naudotis, bet ją saugoti ir būti pasiruošus ją ginti.

Dana Narbutaitytė