2023 metai

Finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos

I ketvirtis

2 forma Darželių aplinkos lėšos

2 forma Darželių mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

2 forma Gimnazijos aplinkos lėšos

2 forma Gimnazijos išlaidos iš pajamų

2 forma Gimnazijos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti

2 forma Išlaidos iš pajamų už IT nuomą (2022 m. nepanaudotos lėšos)

2 forma Išlaidos iš pajamų už IT nuomą

2 forma Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos

2 forma Nemokamas maitinimas

2 forma Prisidėjimas prie fotovoltinės elektrinės įrengimo

2 forma Vaikų darželių išlaidos iš pajamų. (2022 m. nepanaudotos lėšos)

2 forma Vaikų darželių išlaidos iš pajamų

Aisk.rastas biudžeto vykd.2023 I ketv.

Forma Nr. 1 (nuo 2023 m.) I ketvirtis

Mokėtinos sumos I ketvirtis