Tėvų diena

2022 m. gruodžio 15 d. (ketvirtadienį) nuo 8.30 val. iki 19.00 val. gimnazijoje organizuojama atvirų durų diena mokinių tėvams, globėjams.
Kviečiame tėvelius, globėjus nuo 8.30 val. iki 15.10 val. dalyvauti atvirose pamokose, nuo 15.30 val. iki 19.00 val. susitikti su dalykų mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos administracija Jums aktualiais klausimais.

Lauksime Jūsų atvykstančių!