Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas

Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Asta ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vida dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo Europos socialinio fondo remiamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymuose priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir įstaigų vadovams.

Projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 . Projekto mokymai ir veiklos vyko gegužės, birželio ir rugsėjo mėnesiais. Šį mėnesį (20, 21 ir 24 dienomis) vyksta 4 (paskutinė) mokymų sesija, kur pristatytos mūsų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo planavimo gairės.