Konkursas karjeros specialisto pareigoms užimti

SKELBIAMA ATRANKA KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI
SIŪLOME:

 • 0,57 et. pareigas pagal neterminuotą darbo sutartį

(0,18 et. Dirbant Gelvonų gimnazijoje, 0,39 et. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje);

 • kūrybiškumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
 • darbo užmokestį nuo 764 – 953€ neatskaičius mokesčių.

REIKALAVIMAI:

– turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
– gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal paslaugos gavėjo poreikius;
–  dirbti komandoje bei konstruktyviai spręsti problemas;
– bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais/rūpintojais), mokytojais ir socialiniais partneriais;
–  mokėti B lygiu bent vieną iš pagrindinių ES kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų);
– turėti motyvaciją mokytis, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauti su kolegijomis, universitetais bei kitomis profesinės veiklos įstaigomis.

DOKUMENTAI, KURIUOS PATEIKIA PRETENDENTAI:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  3. Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Motyvacinį laišką.
  6. Pašymą apie turimą karjeros specialisto darbo stažą (privaloma jei tokį stažą turite)
  7. Rekomedacijas (neprivaloma).

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Dokumentus kviečiame pateikti el. paštu: rastine@petruliogimnazija.lt

Pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2022 m. rugsėjo 27 d., adresu:

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, Gelvonų 10, Musninkų mstl. Širvintų raj.