Kovo 16-oji – Knygnešių diena

Širvintų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Musninkų filialo bibliotekininkė Andžela Rolienė kartu su Musninkų  Alfonso Petrulio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Egle Dikčienė organizavo dvi netradicinio ugdymo pamokas ,,Spaudos draudimas Lietuvoje. Knygnešiai“. Pamokose dalyvavo penktos klasės mokiniai.

Mokiniai, lydimi bibliotekininkės ir mokytojos, aplankė Bažnyčios realiktų muziejų Kernavėje. Kunigas Marius Talutis papasakojo apie Kernavės krašto knygnešį Karolį Baužį, parodė muziejaus eksponatus: knygnešio Karolio Baužio šeimos nuotraukas, paveikslus, asmeninius daiktus, senas knygas, kurias slapta gabeno knygnešiai. Mokiniai uždegė žvakeles ant knygnešio Karolio Baužio kapo Kernavėje ir Juozo Kanclerio kapo Musninkų kapinėse, pagerbė knygnešių atminimą tylos minute.

Penktokai, grįžę į gimnaziją, pasižiūrėjo bibliotekininkės Andželos Rolienės paruoštas skaidres, klausėsi pasakojimo apie spaudos draudimo laikotarpį ir Širvintų krašto knygnešius. Pasiskirstę į tris komandas, dalyvavo viktorinoje ,,Spaudos draudimas Lietuvoje. Knygnešiai“.

Poetas Justinas Marcinkevičius knygoje ,, Tekančios upės vienybė‘‘ rašė: ,,Vargu ar pasaulyje rastųsi tauta, kuri su tokiu pasiryžimu būtų ginusi savo kalbą ir raštą, kaip tai darė mūsų senoliai visą XIX a. antrąją pusę“. Šiandien svarbu puoselėti gimtąją kalbą – mūsų tautos identitetą.

Nuoširdus ačiū Širvintų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Musninkų filialo bibliotekininkei Andželai Rolienei, Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios klebonui Mariui Talučiui už kalbos, istorijos ir pilietiškumo pamoką.

Musninkų  Alfonso Petrulio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Eglė Dikčienė