Dailyraštis Lietuvai

– baisu būtų, Lietuva, pametus tave iš akių – kaip vaikystėje turgaus aikštėj ar per atlaidus Prienų bažnyčios šventoriuj baltą motinos galvą  perkeline skarele –

 – būtų baisu supainioti ją su kitom, apsirikti, paimti už rankos ne ją. O, kaip gaudžia vargonai, ir varpų skambesys, ir minia plaukdama tave neša – bet vaikiška tavo ranka, tarytum paukštis lizde, amžinoj, nesibaigiančioj meilės ir rūpesčio rankoj. Ji veda, sulaiko beklumpantį, ir žmonių spūstyje – o, laimė! – pasilenkusi ima ir kelia tave virš visų: banguoja liūliuoja margaspalvis gyvenimas, o turgaus aikštėj už prekystalio sėdi istorija ir prekiauja mikliai idėjom, tautom, likimu –

 – baisu būtų, Lietuva, išleidus tave iš akių, tavo ranką pametusiam būtų baisu: žiūrėti – ir nematyti, klausyti – ir negirdėti.

Justinas Marcinkevičius


Labiausiai pasistengė ir dailiausiai parašė:

4g kl. Kornelijus Runevičius,  Karina Milinavičiūrė, Deividas Radžiūnas

3g kl. Modesta Muleronkaitė, Kamilė Vigraitytė, Vesta Laurkevičiūtė

2g kl. Karolina Liutkutė, Rūta Galvosaitė

Ig kl. Odeta Kanopkaitė, Silvija Drepinė, Taja Cikaliuk.

8 kl. Dovilė Šalkauskaitė, Armandas Lapėnas, Adelė Zaveckaitė

7 kl. Eliza Kaštaljanovaitė, Urtė Šuminskaitė, Urtė Stankevičiūtė

6 kl. Augustė Augustinaitė, Martyna Baranovskaitė, Urtė Miliauskaitė

5 kl.: Pirmas Dovydas Paliulis, Arestidė Šmickutė, Roberta Dragūnaitė

4 kl. Matas Drazdauskas, Saulenė Jasaitė

3a kl. Perlita Dumbrauskaitė, Tadas Gatelis, Unė Lučunaitė

3b kl. Sibilė Bružaitė, Viltė Inčiūraitė, Eligijus Vasiliauskas, Austėja Šukštaitė

2 kl. Aurelija Jurkevičiūtė, Elzė Stankevičiūtė, Melita Černiak

1 kl. Markas Martinkus, Rusnė Lučunaitė, Paulina Bagočiūnaitė.