Paremkime draugus

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai,
2019 metais mūsų gimnazija užmezgė draugystę su Jastrubiči mokykla Ukrainoje. Grupė mūsų gimnazijos jaunuolių kartu su mokytojomis vyko į Ukrainą, Jastrubiči kaimą, ir kartu su ukrainiečiais dalyvavo jaunimo mainų programoje „KUPOLĖ&КУПАЛA“.

Mokytojos iš Jastrubiči mokyklos lankėsi Musninkuose. Apsilankymo metu planavome, kad 2020 m. pavasarį grupė mokinių iš Jastrubiči atvyks į Musninkų gimnaziją. Norėjome, kad mūsų draugystė tęstųsi. Esame labai dėkingi žmonėms ir organizacijomis, kurie pinigais parėmė šią gražią iniciatyvą. Deja, ukrainiečiai atvykti negalėjo – prasidėjo Covid-19 pandemija.

Tačiau draugystės ryšiai nenutrūko. Šiuo Ukrainai sunkiu metu pirmiausiai pagalvojome apie Jastrubiči mokyklos mokinius ir darbuotojus, Jastrubiči kaimo gyventojus, kurių begalinį svetingumą ir nuoširdumą prisimename iki šiol.
Sužinojome, kad Jastrubiči kaimui šiuo metu reikalinga finansinė parama pabėgeliams remti, kaimo gynybai, karo sukeltiems iššūkiams įveikti ir pasekmėms mažinti…
Nutarėme, kad neįvykusiam ukrainiečių apsilankymui Lietuvoje paaukotos lėšos bus pervestos kaip parama Jastrubiči kaimui.
Kviečiame visus, kurie norėtų pinigais paremti Jastrubiči kaimą, pervesti pinigus į gimnazijos paramos sąskaitą, iš kurios surinktos lėšos pasieks Jastrubiči kaimo žmones.

Sąskaitos Nr. LT414010042000197941, gavėjas Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, mokėjimo paskirtis: „Parama Ukrainai“.

Jaunimo mainų „KUPOLĖ&КУПАЛA“ dalyviai