Respublikinis konkursas „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“

Respublikinis konkursas „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ pakvietė mokinius šiais 2021-2022 m. m. išsakyti savo mintis įvairia kūrybine raiška. Vienas iš pasiūlytų šiai temai – kūrybinis darbas  – piešinys. Taigi, mūsų gimtų vietų vietovardžiai – Bartkuškis, Kernavė, Krunai, Lapelės, Musninkai gražiai piešiniuose derėjo su kultūrine, gamtine aplinka. Darbų autorės – Ema, Adelė, Dovilė (8 kl.), Martyna (Ig kl.), Brigita (IIg kl.), Kamilė (IIIg kl.) grafikos, tapybos, mišrios technikos pagalba savo kūrybiniuose darbuose perteikė vietovardžio ir kultūrinio kraštovaizdžio dermę, vietovės simbolius, vaizdą derinant su šriftu. Konkurso darbų autorės gavo padėkos raštus ir atminimo dovanas – knygas. Prizus įsteigė konkurso organizatoriai – Lituanistų sambūris, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos institutas.

Dailės mokytoja Valentina