Gimnazijos direktorės 2021 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 patvirtintais „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (2021-01-11 Nr. V-48 nauja redakcija) Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos bendruomenė per 10 dienų turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Pasiūlymai teikiami gimnazijos tarybos pirmininkei Marijai Dilytei marijadil@yahoo.com.

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorės Palmiros Kvietkauskienės 2021 metų veiklos ataskaita