Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija išleido 70-ąją abiturientų laidą

Džiaugiamės jaunais, tikslo siekiančiais žmonėmis.
Padėkos skiriamos abiturientams, valstybinius brandos egzaminus išlaikiusius aukščiausiais balais (86 ir daugiau):
Gabijai Girdžiūtei (anglų k., lietuvių k., biologija, istorija);
Viliui Kasparui Kasparavičiui (anglų k., lietuvių k., biologija);
Saulei Marijai Ranonytei (anglų k., lietuvių k., istorija);
Danieliui Tamašauskui (anglų k., biologija);
Dianai Dragūnaitei (lietuvių k., rusų k.);
Mykolui Peredniui (istorija, anglų k);
Milgintei Jurkevičiūtei (anglų k.);
Vakariui Kavaliauskui (angl7 k.);
Dominykui Sargeliui (anglų k.).
Linkime sėkmės renkantis savo kelią svajonės link…