Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“

„Mes vis gyvi,

Mes atminty “

                 Birutė Gaigalienė

Pilietine iniciatyva „Gyvybės medis“ 2021 m. birželio 14 d. paminime Gedulo ir vilties  dieną. Mūsų šalies istorijoje ši skaudi data jau 80 metus mena tremtį ir lagerių kančias patyrusius žmones.

Gyvybės medžio simboliu puoštuose atvirukuose atsispindi istorija, perduodama iš kartos į kartą , tarsi nuo medžio šaknų į kamieną, o iš kamieno į šakas. Jie skirti žmonėms, kurie buvo ištremti iš gimtųjų namų, atskirti nuo artimųjų, prarado gimtinę Lietuvą. Apie išgyvenimus ir viltį sugrįžti rašė daugelis buvusių tremtinių ir politinių kalinių savo atsiminimuose, eilėmis, dainomis.

Savo kūrybiniu indėliu esame kartu su atminties išsaugojimu, prisimename , atvirukus  skiriame buvusiems tremtiniams, politiniams kaliniams. Atvirukus gamino Pijus Petkevičius, Urtė Stankevičiūtė (6 kl.) , Gabrielė Strojin (10 kl.) bei dailės mokytoja Valentina.

Pilietinė iniciatyva paminėti Gedulo ir vilties dieną, nuo 2004 m. organizuojama Tarptautinės komisijos  nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams  Lietuvoje įvertinti, sujungia bendras visų kartų žmonių veiklas.