Kovo -11 – osios minėjimas

„ŽEMĖ, kurią iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam ją Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapio neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais ne mažiau vertais ir garbingais tautų ir valstybių pavadinimais. Norim, kad ir kiti su pagarba mus ištartų“.  (Just. Marcinkevičius)

Kovo 10 dieną Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos bendruomenė, minėdama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo bei Lietuvių kalbos dienas, nusprendė pabūti arčiau savo šaknų: kalbos, istorijos, papročių, tradicijų. Per ketvirtą pamoką vyko kalbos viktorina. Dalyviai turėjo atsakyti į klausimus, susijusius su gimtąja kalba, tarme, knyga, svarbiausiais tautai įvykiais. Varžytuvės vyko tarp 5-8 ir 9-12 klasių mokinių. Geriausiai sekėsi 6 kl. mokiniams ir abiturientams. Sveikiname nugalėtojus, o visiems dėkojame už žinias, aktyvų dalyvavimą.

Per penktą pamoką mokiniai ir klasių vadovės aptarė rašinius „Mokykla, kurioje man gera mokytis”. Gimnazistai išsakė savo požiūrį į gimnaziją, nurodė jos privalumus ir tai, ką norėtų pakeisti. Daug mokinių minėjo, kad jiems čia saugu ir gera mokytis, smagu susitikti su draugais, geranoriškais mokytojais, šauniais mokyklos darbuotojais. Gera , jog kiekvienas mokinys gali prisidėti prie mokyklos kūrimo, kad gali atsiskleisti ir būti pripažintas bendruomenės narių, kad supa geri, šilti ir supratingi žmonės. Džiaugėsi erdvia sporto sale, neseniai įrengtu stadionu, vis gražėjančia mokykla.

Žinoma, vaikai išsakė ir visokiausių svajonių – nuo realiai įgyvendinamų iki utopinių. Labai norėtų, kad visi būtų draugiški, kad nebūtų patyčių, kad kiekvienas galėtų jaustis dar saugiau. Labiausiai norėtų asmeninių spintelių su savo rakčiukais (Direktorė Palmira Kvietkauskienė pranešė, kad ši svajonė jau beveik įgyvendinta!). Per pertraukas pageidautų suptis sūpuoklėse (jų turėtų būti bent 4), kad būtų saugesni treniruokliai. Norėtų ramesnių ir minkštesnių poilsio zonų, susitikimų su įžymiais žmonėmis, pamokų gamtoje. Norėtų, kad vyktų šokiai. Ir dar – kino salės, baseino, observatorijos, laboratorijų…

Po to vyko diskusija „Mūsų vertybės: atsakomybė, kūrybiškumas, bendruomeniškumas, saugumas, atvirumas, pagarba”. Klasių bendruomenės aptarė, ką jiems reiškia šie žodžiai. Savo mintis užrašė, jas perduos Mokinių tarybai. Mintys atsispindės gimnazijos Strateginiame plane. Penktokai, gilindami kūrybiškumo ir bendradarbiavimo įgūdžius, net paruošė elektroninių knygučių apie tai, kaip jie supranta, kas yra vertybės. (Knygutes galite pažiūrėti čia).

Mūsų mažiausieji – pradinukai – rinko gražiausią lietuvišką žodį ir jam piešė iliustracijas. Jų darbelių parodą galite pažiūrėti gimnazijos svetainėje.

Pirmokėliams ir jų  mokytojai Sigutei Bžozinskienei gražiausias žodis myliu.

Antrokai su savo pradinių klasių mokytoja Elze Trakimavičiene išrinko ir iliustravo gražiausius žodžius: ačiū, meilė, myliu, myliu Lietuvą.

Trečiokai kartu su savo mokytoja Danguole Blusevičiene ruošėsi rajoniniam konkursui ,,Gražiausias lietuviškas žodis“. Kiekvienas klasės mokinys pasirinko tris jam gražiausius žodžius ir juos užrašęs iliustravo. Vaikai piešė žodžius: mama, tėtis, sesė, brolis.

Ketvirtos klasės mokiniai ir jų mokytoja Asta Jurkevičienė žiūrėjo filmą apie Lietuvos kelią iki Kovo 11-osios, dainavo dainas ,,Lietuva- tai vardas“, ,,Yra šalis – Lietuva“, išrinko gražiausius žodžius: narcizas, Lietuva, ačiū, Tėvynė, meilė, ir piešė atvirukus. Kovo 11-ąją ketvirtokai švęs namuose su tėveliais: įteiks tėveliams atvirukus, vaišinsis arbata, mokys tėvelius išmoktų dainų.

Dėkojame lietuvių kalbos mokytojoms Eglei Dikčienei, Snieguolei Urbonavičienei, Zinaidai Palionienei, pradinių klasių mokytojoms Astai Jurkevičienei, Elzei Trakimavičienei, Danguolei Blusevičienei, Sigutei Bžozinskienei, soc. pedagogei Ievai Vaitkevičai, Mokinių tarybai (ypač Kamilei Vigraitytei ir Linui Paulauskui už didelį techninį darbą ruošiant viktoriną) už tai, kad ši diena mums buvo ypatinga.

Švęskime laisvę! Gražios Kovo – 11 – osios!

Orinta Arbočiūtė, Zinaida Palionienė