Gimnazijoje finišuoja projektas „Lyderių laikas 3”

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, kartu su kitomis rajono ugdymo įstaigomis įsitraukusi į LL3 projekto veiklas, nuėjo ir savo bandymų bei atradimų kelią nuo diskusijų mokyklos mokytojų ir mokinių bendruomenėje apie pokyčių projekto temą, jos aktualumą, mokyklos kūrybinės komandos sudarymo, turimų vertinimo ir įsivertinimo instrumentų revizijos ir esamos situacijos įvertinimo, tyrėjų pateiktų ataskaitų analizės iki sprendimų, kuria kryptimi judėti toliau, kad veikiant kartu būtų siekiama vaiko pažangos.

Gimnazijoje vykdomos projekto veikos

Apie projektą galima pasiskaityti čia.