Dailyraštis, skirtas Vasario – 16-ajai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

„Kalba, kuria kalbam ir kuria didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių meilei ir neapykantai, džiaugsmui ir liūdesiui. Ji niekam negrasina, ji nieko neatstumia. Kaip ir visos, ji nori gyventi.“ (Justinas Marcinkevičius)

Šiais prasmingais poeto žodžiais kviečiame visą mokyklos bendruomenę dalyvauti tradiciniame dailyraščio konkurse. Konkursas skirtas artėjančiai Vasario – 16-ajai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti.  Dėmesys ir pagarba savo kalbai, raštui – tai pagarba savo valstybei, jos istorijai.

Konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Dailyraštis – aiškia (lengvai įskaitoma) ir gražia rašysena rašytinėmis raidėmis parašytas raštas.

Konkursas vyks penktadienį (12 d.), 8.30, per pirmą pamoką.

Klasių auklėtojai išrinks po tris gražiausius darbelius. Dailiausiai parašiusių pavardes skelbsime mokyklos svetainėje.