Dėl ugdymo proceso vykdymo lapkričio 16-20 dienomis

Gimnazijos administracija, atsižvelgdama į COVID-19 atvejų didėjimą šalyje, gimnazijos klasių mokinių apklausos rezultatus,  ir į tai, kad vyresnių klasių mokiniai turi daugiau bendravimo kontaktų, nusprendžia ateinančią savaitę – lapkričio 16-20 dienomis – ugdymo procesą organizuoti taip:

ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą vykdyti kontaktiniu būdu;

5-8 klasių – nuotoliniu būdu;

Ig-IVg klasių – nuotoliniu būdu.