Ketvirtokų išvyka prie Barboros koplytėlės

Apie Barboros koplytėlę, esančią miestelio pakraštyje, iki šiolei sklando legendos, todėl ketvirtos klasės mokiniai nutarė nueiti iki jos. Juk Barboros koplyčia – vienas svarbiausių Musninkų miestelio simbolis!

Sklando legendos, kad Barbora Radvilaitė viešėdama Musninkuose pas gimines sužinojusi, kad Radvilų pilyje Dubingiuose sunkiai serga jos brolis. Nors dėl pavasario polaidžio upė Musė buvo ištvinusi, Barbora to nepaisė. Pervažiuodama upę karieta pradėjo skęsti. Tuo metu mirtinai išsigandusi Radvilaitė puolė karštai melstis šventajai Barborai, kol karieta atsirėmė į upės dugną. Ji prisižadėjusi, kad jei laimingai pasieks krantą, pastatys koplyčią. Ir tikrai, karietai laimingai pasiekus krantą, Barbora ištesėjo pažadą – pastatė koplyčią.

B.Radvilaitė vaizdingoje aukštoje Musės terasoje savo globėjos Barboros garbei pastatė medinę koplytėlę, kurią XVIII a. pakeitė grakščių proporcijų mūrinė.

Pasivaikščiojome aplinkui, apžiūrėjome iš visų pusių, įsitikinome, kad ji tikrai šiek tiek pasvirusi…. Ar taip tikrai buvo ar ne, visgi labai įdomu buvo pamatyti kiekvienam Barboros koplytėlę iš arti.

Mokytoja Asta