Maži darbai – dideli pokyčiai.

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokiniai įgyvendino jaunimo iniciatyvų projektą „I.P.P. komanda“. Projekto pavadinimas kilo nuo šūkio „Išmesk, pastebėk, pakelk!” Projekto tikslas – skatinti mokinių sąmoningumą aplinkos atžvilgiu. Šį projektą inicijavo Ig klasės mokinės: Kamilė Vigraitytė, Gertrūda Žukauskaitė, Noja Žukauskaitė ir 7 klasės mokinė Urtė Tamašauskaitė. Į projekto veiklą įtraukėme savanorius: Beatą, Rusnę, Donatą, Kariną. Projekto metu buvo organizuojama veikla, kuri skatintų mokinius prisiimti atsakomybę už tvarką ir švarią aplinką.
Projektas pristatytas gimnazijos bendruomenei mokslo metų pradžioje. Gimnazistai prisijungė prie pasaulinės „Tvarkymosi dienos“. Per klasių valandėles mokiniai su savo auklėtojais tvarkė gimnazijos aplinką, rinko šiukšlės Musninkų miestelio teritorijoje. Mokinių projekto „I.P.P. komanda“ iniciatoriai ir savanoriai per pertraukas prižiūrėjo tvarką gimnazijos teritorijoje ir Musninkų miestelyje, džiaugėsi, kad šiukšlių randa vis mažiau.
Projekto metu gimnazijoje svečiavosi ekologė, VšĮ „Žaliasis taškas“ partnerė Vaida Griškevičienė. Ekologė bendravo su mokiniais tema „Aplinkai draugiški sprendimai: švaresnė gamta, storesnė piniginė“. Viešnia dalinosi savo patirtimi ir žiniomis apie atsakingą vartojimą, gamtos tausojimą, atliekų rūšiavimą. Konsultavo, kaip įdiegti rūšiavimo sistemą gimnazijoje.
Buvo organizuotas apvalaus stalo susitikimas su gimnazijos administracija, mokinių savivalda ir valytojomis. Buvo tariamasi, kaip mūsų ugdymo įstaigoje pradėti rūšiuoti. Gavę rūšiavimo dėžes iš VŠĮ „Žalias taškas“, pristatėme gimnazijos bendruomenei rūšiavimo sistemą ir pradėjome darbą.
Projekto metu projekto „I.P.P. komanda“ iniciatoriai ir savanoriai dalyvavo Žaliosios olimpiados festivalio orientacinėse žaidynėse.
Taip pat gimnazijoje svečiavosi Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“. Aktoriai pradinukams parodė spektaklį apie atliekų rūšiavimą „Kontis ir Tvarkius“. Spektaklis „Kontis ir Tvarkius“ sukurtas pagal to paties pavadinimo Aldonos Zinkevičiūtės – Jankauskienės knygą. Spektaklio metu pagrindiniai pasakos veikėjai – konteineris Kontis ir peliukas Tvarkius – ragino vaikus rūpintis mus supančia aplinka: rūšiuoti atliekas ir atsakingiau įsigyti naujus daiktus.
Dar gimnazijoje vyko „Eko dirbtuvės“. Apie tai, kaip vengti vartotojiškos kultūros ir išradingai panaudoti gamtos medžiagas bei įvairius nereikalingus daiktus kaip antrines žaliavas, mokiniams papasakojo viešnios iš aplinkosauginės iniciatyvos „Kita forma“. Mokiniai, padedami viešnių, pagamino įvairių darbelių, kuriuos galės panaudoti kaip dovanas ar papuošimus.
Kalėdinių dirbtuvių metu gimnazijoje „I.P.P. komanda“ savanoriai patys pravedė „Kalėdines Eko dirbtuves“ kitiems mokiniams.
Kaip buvome numatę, vykome į perdirbimo įmonę. Pasirinkome plastiko perdirbimo įmonę „Plasta“. Penktokė Rusnė Korsakaitė, grįžusi iš gamyklos, pasidalijo įspūdžiais: „ Plasta – tai plastikinių maišelių ir plėvelės perdirbimo įmonė. Daugiausiai žaliavų gaunama iš užsienio, nes Lietuvoje dar rūšiuojama per mažai, tačiau įmonės darbuotojai tikisi, kad ateityje situacija atliekų rūšiavimo srityje pagerės. Pradžioje plastikas išrūšiuojamas, tada tinkama žaliava susmulkinama, švariai išplaunama, išlydoma į granules. Granulės išdažomas, išpučiamos ir susukamos į naujus plastikinių maišelių rulonėlius, kokius matome parduotuvių lentynose. „Plastoje“ šiuo metu dirba apie 500 darbuotojų.“
Be to, organizavome dieną gimnazijos valytojoms – joms padėkojome už tai, kad mokykloje palaiko tvarką ir švarą, kad mums visiems mokykloje malonu mokytis ir dirbti, kad mielai sutiko padėti ir prisidėti prie rūšiavimo. Vyko apvalaus stalo susirinkimas, kurio metu buvo aptarta, kaip sekasi rūšiuoti bei gražinti mokyklos aplinką.
Buvo organizuotas Ž. E. M. E. protmūšis: „Nedvejok – būk žalias!” Protmūšyje dalyvavo Širvintų MSIC savanoriai bei mokiniai iš trijų rajono mokyklų. Renginio metu savanoriai ir mokiniai gilino ekologines žinias bei stiprino tarpusavio ryšius.
Projektą finansavo Širvintų rajono savivaldybė. Esame dėkingi už pagalbą socialiniams partneriams – VŠĮ „Žalias taškas“ ir iniciatyvos „Kita forma“ nariams – už mūsų projekto palaikymą. Bendradarbiaujant su šiomis organizacijomis mūsų gimnazijoje vyko net 3 renginiai: paskaita „Aplinkai draugiški sprendimai – švaresnė gamta, storesnė piniginė“, Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ spektaklis „Kontis ir Tvarkius“ apie atliekų rūšiavimą, skirtas pradinukams, ir ,,Eko dirbtuvės“. Taip pat norėtume padėkoti visai gimnazijos bendruomenei, kad prisidėjo prie atliekų rūšiavimo ir projekto įgyvendinimo.

I g klasės mokinė Kamilė Vigraitytė