Būk pilietiškas ir atsakingas

Kovo 27 d. gimnazijoje vyko edukacinis-kūrybinis renginys „Būk pilietiškas ir atsakingas“. Renginį vedė Policijos departamento pareigūnai ir VŠĮ „Projektų valdymo ir mokymo centro“ atstovai. Renginio metu svečiai kartu su I ir II gimnazijos klasės gimnazistais aptarė korupcijos reiškinį. Mokiniai, pasiskirstę į grupeles, diskutavo, kuriose srityse Lietuvoje korupcija pasireiškia labiausiai, kaip galima su ja kovoti. Mokiniai savo pasiūlymus kūrybiškai pristatė renginio vadovams.

Šis renginys buvo projekto „Būk pilietiškas ir atsakingas“ dalis. Projektą įgyvendina Policijos departamentas ir VŠĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“. Projektas skirtas stiprinti viešojo valdymo procesų atvirumą, skatinti visuomenę aktyviai dalyvauti viešojo valdymo procesuose, stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą.

Pagrindinis veiklų siekis – didinti jaunų žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą, suteikiant žinių apie valstybės turimos informacijos naudojimo ir gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose galimybes bei stiprinti bendruomenės narių gebėjimus, ugdyti pilietiškus vietos lyderius. Projektu siekiama gerąją policijos patirtį, kovojant su smulkiąja korupcija bei PVMC, perteikti jaunimui.

                                                                                                                     Ieva Vaitkeviča