Žemės diena

Kovo 20 dieną Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje buvo minima Žemės diena. Daina ,,Labas“ Žemės dienos šventę pradėjo pradinių klasių mokiniai.  Šventės vedančiosios – pirmos gimnazijos klasės mokinės Karina ir Toma – priminė, kodėl Žemės diena minima Kovo 20 dieną, kokiais būdais galima tausoti gamtinius Žemės išteklius: medieną, šilumą, vandenį. Merginos deklamavo eilėraštį apie gimtinę, sakė, kad aplinka, kurioje mes gyvename: kaimai, miestai, miesteliai yra mūsų namai, kuriais reikia rūpintis.

Mokiniai kartu su savo auklėtojais, pasibaigus įvadinei šventės daliai, išsiskirstė atlikti įvairių veiklų. Pirmokai galvojo, kaip antrines žaliavas galima panaudoti žaidimams. Antrokai išskubėjo į savo klasę kurti įvairių darbelių iš popieriaus, gipso, panaudotų plastikinių indų. Trečiokai su savo mokytoja susiruošė iš antrinių žaliavų gaminti apyrankes. Ketvirtokai, padedami mokytojos, turėjo iš panaudotų jogurto indelių pagaminti vazas ir jose pasodinti augaliukų.   Penktokams, šeštokams, septintokams ir aštuntokams buvo pasiūlyta dalyvauti viktorinoje, skirtoje Vietovardžių metams. Vieni pirmos klasės gimnazistai turėjo sugalvoti pasiūlymus, kaip gimnazijoje taupyti vandenį ir elektros energiją, o kiti – kalti inkilus, piešti plakatus, gaminti darbelius iš popieriaus ir plastiko. Antros klasės gimnazistai gavo užduotį: sukurti vaizdo klipą – socialinę reklamą ,,Vienkartinių puodukų šlovės pabaiga“, gaminti darbelius iš popieriaus ir plastiko, piešti plakatus ir teikti pasiūlymus, kaip gimnazijoje taupyti vandenį ir elektrą.

Mokiniai uoliai dirbo, o vėliau susirinko į baigiamąją šventės dalį, kurioje pristatė tai, ką nuveikė per dvi pamokas. Penktokai, šeštokai, septintokai šoko žemės šokį. Mokinių choras padainavo dainą ,,Burbulai“.  

Šentė, skirta Žemės dienai, mokiniams suteikė žinių, ugdė kūrybiškumą, meilę gimtajam Širvintų kraštui, mokė taupyti gamtos išteklius ir tausoti aplinką. Už pasiūlytas idėjas, šventės scenarijų, viktorinos užduotis, pagalbą atliekant įvairias veiklas mokiniai turėtų padėkoti pradinių klasių mokytojoms: Danguolei Blusevičienei, Astai Jurkevičienei, Sigutei Bžozinskienei, Elzei Trakimavičienei, chemijos mokytojai Daivai Lučiūnienei, geografijos mokytojai Ingai Romanovskytei, biologijos mokytojai Aušrai Urbanavičienei, lietuvių kalbos mokytojai Eglei Dikčienei, fizikos mokytojai Aldonai Vitkūnienei, technologijų mokytojui Kęstučiui Stankevičiui.  

Nuotraukos gimnazijos facebook’o puslapyje.

Lietuvių kalbos mokytoja Eglė Dikčienė