Vasario 16-oji Musninkų Alfonso Perulio gimnazijoje

Vasario 16-oji Nepriklausomos Lietuvos valstybės gimimo diena. Ją švenčia visa Lietuva: tie, kurių seneliai, 1918 metais įstoję į savanorių gretas, kovojo už Lietuvos valstybės nepriklausomybę, tie, kurių tėvai ir artimieji už laisvę narsiai kovėsi partizanų būriuose, tie, kurie iškentė Sibiro kančias, tie, kurie drąsiai dainuodami lietuviškas dainas gynė laisvę ir nepriklausomybę, stovėdami prie Sausio 13-osios laužų, ir tie, kurie jau gimė nepriklausomoje, laisvoje valstybėje.

Trispalvis skelbimas vasario 15 dieną sukvietė visus Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos bendruomenės narius į netradicinio ugdymo dieną, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šventei. Gimnazijos bendruomenė susirinko prie plazdančios mokyklos vėliavos. 4 klasės gimnazistai nuleido senąją mokyklos vėliavą. Mokiniams, mokytojams giedant himną, gimnazistai iškėlė naują trispalvę, kuri suplazdėjo vaiskiomis spalvomis.

 Mokiniai rinkosi į šventinį renginį ,,Tėvyne, mes tavyje gyvenam, tu mumyse gyva“. Sveikinimo žodį tarė Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas – Palmira Kvietkauskienė, Musninkų seniūnijos seniūnė Birutė Jankauskienė. Gimnazijos bendruomenę pasveikino Musninkų bendruomenės ,,Spindulys“ atstovai. Bendruomenės ,,Spindulys“ narė, Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė Janė Rolienė pasidžiaugė, kad kūrybinių darbų akcijoje – parodoje ,,Musninkų varpinei 150“ dalyvavo 25 gimnazijos mokiniai, kurie, susipažinę su gimtojo krašto architektūriniu paminklu, rašė rašinius, piešė. Visi akcijoje – parodoje dalyvavę mokiniai gavo padėkos raštus ir suvenyrus.  ,,Spindulio“ bendruomenė Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai padovanojo 42 tomų knygų seriją ,,Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. ,,Ši dovana ne tik papildys gimnazijos bibliotekos knygų fondą, bet ir suteiks galimybę susipažinti su XX amžiaus lietuvių grožinės literatūros kūrinais, išreiškusiais tautos talento pajėgas ir veikusius visą mūsų gyvenimą“ – sakė ,,Spindulio“ bendruomenės nariai.

Kai baigėsi sveikinimo kalbos, mokiniai padėkojo už dovanas, ekrane pasirodė DVD ,,Neregėta Lietuva“ vaizdai (autorius Marius Jovaiša), suskambo Andriaus Mamontovo daina ,,Marso Kanjonai“. Skaitovai: devintokai- Karina Liktaravičiūtė ir Rokas Gatelis, dešimtokai – Saulė Marija Ranonytė, Patricija Grinytė, Dominykas Sargelis, Vakaris Kavaliauskas deklamavo eiles apie tėviškę ir tėvynę (mokinius ruošė mokytoja Snieguolė Urbonavičienė). Mokytojų ansamblis ,,Ilgoji pertrauka“ padainavo Vytauto Kernagio dainą ,,Naktelė“. Gimnazijos jaunimo populiariosios muzikos grupės nariai: Diana Ražauskaitė, Milgintė Jurkevičiūtė, Greta Paulauskaitė, Rėjus Kerevičius, Justas Paulauskas, Vilius Kasparas Kasparavičius atliko Aistės Smilgevičiūtės ir grupės ,,Skylė“ dainą ,,Sudainuokime Lietuvą“ (vadovė – mokytoja Asta Jurkevičienė). Gimnazijos šokių kolektyvas ,,Kadagėlis“, skambant Vytauto Kernagio dainai ,,Nuo mano lango“, pašoko šokių mokytojos Daivos Balandienės sukurtą choreografinę kompoziciją. Finalinę šventinio renginio dainą ,,Mano tėviškėlė“ dainavo visi: pradinukų choras, mokytojų ansamblis ,,Ilgoji pertrauka“, skaitovai bei žiūrovai.

Pasibaigus šventiniam koncertui gimnazijos pavaduotoja ugdymui Audronė Janušauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Snieguolė Urbonavičienė ir mokinių tarybos narys Vilius Kasparas Kasparavičius pakvietė mokinius į antrąją netradicinio ugdymo dienos dalį – pamokas. Pirmosios pamokos metu mokiniai savo klasėse rašė dailyraštį Lietuvai, rinko tvarkingiausiai, dailiausiai, teisingiausiai parašytą darbą.  Antrojoje pamokoje – kūrė achrostiką, skirtą Lietuvai, puošė savo darbais klasės duris.

Pasipuošusi gimnazija sulaukė svečių. Kartu su musninkiečiais švęsti 101 Lietuvos gimtadienį  atvyko Kaišiadorių kultūros centro jaunimo folkloro ansamblis ,,Žilvita“ (vadovė Laima Morkūnienė). Ne veltui šiam kolektyvui buvo įteiktas Nacionalinio kultūros centro apdovanojimas ,,Aukso paukštė“.  Svečiai įrodė, ko jie verti. Išgirdę pirmąsias Kaišiadorių krašto dainas, kurios savo skambumu sudrebino visą salę, musninkiečiai sukluso, o vėliau ir patys pritarė dainuojantiems svečiams. Net pačius nedrąsiausius mokinius ,,Žilvitos“ šokėjai įsuko į savo šokio sūkurį. Šokis sekė šokį: čia ,,Gransveras“, čia ,,Šyvis“, čia ,,Šėriau šėriau“… Kas nešoko, plojo, siūbavo, dainavo… Tikros kaimiškos vakaruškos aidėjo po mokyklos stogu, kur kažkada pradžios mokyklą lankė garsus Lietuvos rašytojas Ignas Šeinius, savo kūriniuose rašęs apie gimtojo kaimo žmonių gyvenimą, kalbą, papročius. Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Audronė Janušauskienė ir socialinė pedagogė Ieva Vaitkeviča nuoširdžiai padėkojo ,,Žilvitos“ kolektyvui ir įteikė mokinių kūrybos darbelius – molinius angeliukus.

Iš Lietuvos Respublikos Prezidentūros grįžę mokyklos atstovai –  gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas – Palmira Kvietkauskienė ir dvyliktokai – atvežė puokštę, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, kunigui Alfonsui Petruliui. Puokštę mokyklos mokiniai ant  Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro kapo padėjo Vasario 16 dieną.

Smagus 101 Lietuvos valstybės atkūrimo gimtadienis baigėsi. Lauksime kito. Lauksime svajodami, dirbdami, kurdami, planuodami, klysdami ir taisydami savo klaidas. Juk nuo mūsų visų siekių, pastangų, darbų priklauso, kokia bus Lietuva ateityje, kiek dar kartų susirinksime kartu, pasikviesime draugų ir sustoję vieningai giedosime: ,,Lietuva, Tėvyne mūsų“.

                                                                          Lietuvių kalbos mokytoja Eglė Dikčienė

Nuotraukos gimnazijos facebook’o paskyroje .