28-ąjį kartą minime Laisvės gynėjų dieną

Sausio 11-ąją, penktadienio rytą, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos languose sužibo žvakelių liepsna. Taip tradiciškai prasidėjo pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija”, skirta tragiškiems Sausio 13 – osios įvykiams ir Laisvės gynėjų dienai atminti. Renginį paruošė II g klasės mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos Danos Narbutaitytės ir IIg klasės vadovės Vitos Voverienės. Gimnazistai mokyklos mokiniams iškirpo akcijos dalyvius vienijantį simbolį – Neužmirštuolės žiedą. Žiedu, įsegtu atlape, prisimenami bei pagerbiami tie, kurie gynė mūsų laisvę ir išsaugojo šalies nepriklausomybę. Danielius Tamašauskas sukūrė videofilmą “Mes prisimename, kodėl esame laisvi”. Mokiniai, pagerbdami Laisvės gynėjų atminimą, kalbėjo apie laisvę: laisvę, už kurią reikėjo kovoti, laisvę, kuria dabar jie nevaržomai gali naudotis, laisvę, kurią turi saugoti. Kaip politinis testamentas skamba 2016 m. laisvės premijos laureate prezidento Valdo Adamkaus žodžiai: „Laisvė iškovojama ir apginama, įtvirtinama ir įprasminama, tačiau ji niekad nėra baigtinė būsena, leidžianti atsipalaiduoti ir užsimiršti. Laisvė yra kaip budėjimas ir širdyje saugojantis savo ir savo tautos vertybes ir tautoje saugant jos vienybę ir laisvę. Kaip budėjimas prie Laisvės laužų 1991 metų sausį”.

                                                                           Istorijos mokytoja Dana Narbutaitytė