Pilietiškumo pamoka

Gruodžio 8 dieną Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos aktų salėje vyko renginys, skirtas Lietuvos kariuomenės ir Musninkų krašto kovų už Lietuvos Nepriklausomybę šimtmečiui paminėti.  Renginį organizavo Musninkų krašto bendruomenė ,,Spindulys‘‘.  Renginyje dalyvavo  Musninkų krašto kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę giminės bei artimieji. Įdomias istorijas pasakojo du karo istorikai, kovotojų artimieji.  Susirinkusius linksmino Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis ,,Vilnelė‘‘.

Mes, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokiniai, kartu su  jaunaisiais šauliais nunešėme gėlių ir uždegėme žvakutės ant Nepriklausomybės kovose žuvusių Lietuvos karių kapų.

Musninkų krašto bendruomenės ,,Spindulys‘‘  organizuotas renginys mums patiko. Buvo įdomu pasiklausyti pasakojimų apie Lietuvos kariuomenės kovas, vykusias Musninkuose ir  Sketeriuose. Sužinojome, kad Musninkai  buvo nepaprastas miestelis, kuris nepasidavė priešų puolimui. Jį Lietuvos kariai narsiai apgynė net tris kartus. Dauguma karių, kovojusių už Musninkus, buvo savanoriai, paaukoję savo gyvybę.

Mokiniams šis renginys buvo puiki pilietiškumo, patriotizmo pamoka.

Rūta Galvosaitė, Karolina Liutkutė, 7 klasė