Mokinių konferencija

Spalio 18 d. vyko mokinių konferencija, kurioje dalyvavo 5 – IV gimnazijos klasių atstovai. Dirbdami grupelėse mokiniai diskutavo aktualiais klausimais: 

-kaip kurti jaukias erdves mokykloje, 

-kaip pagyvinti mokyklos koridorius, 

-kokias netradicinio ugdymų veiklas organizuoti, 

-kokios popamokinės veiklos mokiniai norėtų,

-kokių mokymosi priemonių reikėtų įsigyti.

   Mokinių taryba kartu su gimnazijos direktoriumi svarstys mokinių idėjas ir pasiūlymus, pateiktus konferencijos metu. Susitars, kurias idėjas, kaip ir kada bus bandoma įgyvendinti.